Wspólnota Fatimska

Celem Wspólnoty jest współpraca z duszpasterzami i przygotowanie nabożeństw:

♦ nabożeństwo fatimskie z różańcem wynagradzającym odbywające się 13-go dnia każdego miesiąca o godz. 17:00 (w wakacje o godz. 18:00).

♦ Msza św. i następujące po niej nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 (w okresie wakacyjnym o godz. 8:00) na której odmawiany jest różaniec wynagradzający za zniewagi przeciw Najświętszej Maryi Pannie wraz z piętnastominutową medytacją tajemnic różańca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyżej wymienionych nabożeństwach!

Spis treści

13 października 2017 r.zakończyliśmy w naszej parafii pięknym akcentem Wielką Nowennę Fatimską rozpoczętą w 2009 r., przygotowującą na 100 rocznicę objawień obejmującą następujące tematy:

 1. PEWNI ZWYCIĘSTWA (2009 r.) - konfrontacja z cywilizacją śmierci.
 2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010 r.) - zawsze przy Maryi.
 3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011 r.) - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.
 4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012 r.) - wynagradzanie za grzechy świata.
 5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013 r.) - cud na cudami, który zmienia wszystko.
 6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014 r.) - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.
 7. POTĘGA RODZINY (2015 r.) - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.
 8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016 r.) - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.
 9. DROGA PRZEZ SERCE (2017 r.) - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

Idea Wielkiej Nowenny Fatimskiej zrodziła się z pragnienia, by przypomnieć słowa Matki Bożej zatroskanej o swoje dzieci, słowa ciągle aktualne – słowa, które niosą ratunek człowiekowi i światu. Każdy, kto poznał te słowa i starał się odpowiedzieć na Apel Matki Bożej z Fatimy, nie umie milczeć. Głos z Fatimy nie pozwala milczeć, zachować tego Orędzia tylko dla siebie.

Październikowe nabożeństwo, podobnie jak 13 maja 2017 r. rozpoczęliśmy Mszą św. Poświęconą Matce Najświętszej, następnie odbyła się procesja ulicami parafii, ze śpiewami i odmawianiem różańca wynagradzającego, w intencjach, o które  prosiła Matka Boża w Fatimie.

Teraz będziemy dalej modlić się w nabożeństwach pierwszej soboty miesiąca i na różańcu 13 każdego miesiąca, w intencjach wynagradzających, o które prosiła Matka Boża w Fatimie:

 1. Wynagrodzenie za „BLUŹNIERSTWA PRZECIW NIEPOKALANEMU POCZĘCIU NMP”
 2. Wynagrodzenie za „BLUŹNIERSTWA PRZECIW DZIEWIDZTWU NMP”.
 3. Wynagrodzenie za „BLUŹNIERSTWA PRZECIW BOSKIEMU MACIERZYŃSTWU NMP I NIE UZNAWANIU W NIEJ MATKI LUDZI”.
 4. Wynagrodzenie za „ZNIEWAGI CZYNIONE PRZEZ TYCH, KTÓRZY WPAJAJĄ W SERCA DZIECI OBOJĘTNOŚĆ, POGARDĘ, A NAWET ODRAZĘ DO NIEPOKALANEJ MATKI”.
 5. Wynagrodzenie za „OBRAZĘ CZYNIONĄ PRZEZ TYCH, KTÓRZY ZNIEWAŻAJĄ NMP W JEJ ŚWIĘTYCH WIZERUNKACH”.

Podczas ostatniego objawienia się dzieciom, 13 października 1917 roku, Matka Boża powiedziała: „Jestem Królową Różańca. Przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak bardzo obrażany. Niech odmawiają różaniec święty, poprawiają się i czynią pokutę za grzechy”. Wezwanie do pokuty łączy się z wezwaniem do modlitwy różańcowej w intencji zadośćuczynienia za grzechy własne i innych ludzi, w intencji nawrócenia grzeszników i tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia oraz w intencji wynagrodzenia obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwa różańcowa w powyższych intencjach jest pierwszym krokiem na drodze życia duchem pokuty i wynagrodzenia, do którego wzywała Matka Boża w Fatimie. 

Wspólnota włącza się także do KRUCJATY JEDNEJ INTENCJI, do której zaprasza Sekretariat Fatimski, po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Łączy nas jedna intencja:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”

Back to top