Ministranci

Służba ministrancka nie polega tylko i wyłącznie na posłudze liturgicznej. Nieustannie prowadzone są spotkania formacyjne, organizowane wspólne wyjazdy (dni skupienia, obozy letnie, wyjścia w celu pozwiedzania ciekawych zakątków Warszawy), czy też zabawy i zawody sportowe. Oczywiście podstawą jest troska o rozwój duchowyprzybliżanie Pana Boga tym, którzy dopiero przyjęli pierwszą Komunię św. lub może czują się zagubieni, rozwijanie wiedzy z liturgiki i biblistyki, ale też przygotowanie do życia.

REGULAMIN  SŁUŻBY LITURGICZNEJ MINISTRANTÓW

1.  Ministrantura jest zaszczytną służbą Bogu i wspólnocie Kościoła.

2.  Ministrant wszędzie jest świadkiem Chrystusa: w kościele, w szkole, na ulicy, w domu itd.

3.  Grupa Ministrancka wraz Kandydatami ma obowiązkowe spotkania formacyjne, które odbywają się każdą sobotę o godz. 11.00 w sali nr 5.

4.  Grupa Ministrancka dzieli się na grupy formacyjne:

a)  kandydaci – chłopcy bez ograniczeń wiekowych, którzy przygotowują się do ministrantury

b)  ministranci promowani – chłopcy promowani na ministranta wraz z lektorami

5.  Do obowiązków ministranta należy:

A)  uczestniczyć w zbiórce formacyjnej w każdą sobotę, prowadzić zeszyt ministrantury. Omówione i zanotowane zagadnienia z liturgii i jej teologii należy znać.

B)  służba na Mszy Św. Niedzielnej według grafiku niedzielnego /dyżur niedzielny/. Nad porządkiem czuwają ceremoniarze grup niedzielnych.

Tylko w wyjątkowych przypadkach można za zgodą opiekuna ministrantów lub ceremoniarza służyć na innej Mszy św.

C)  służba na Mszy Św. w dniu powszednim zgodnie z grafikiem tygodniowym /dyżur tygodniowy/. Dyżur tygodniowy każdy ustala z opiekunem samodzielnie.

W wyjątkowej sytuacji, gdy nie można przyjść na swój dyżur tygodniowy, należy służyć na innej Mszy Św. i jest to tzw. dyżur zamieniony.

D)  ministrant co najmniej raz w miesiącu się spowiada i podczas swojej służby powinien zawsze być w stanie łaski uświęcającej, aby móc przystępować do Komunii Świętej.

6.  Formacją i działaniami Grupy Ministranckiej kieruje opiekun ministrantów, któremu pomagają:

♦  Ceremoniarz Grupy Ministranckiej i Precentor Grupy Ministranckiej wyłaniani w wyborach przez ministrantów na roczną kadencję

♦  ceremoniarze i precentorzy grup niedzielnych, których powołuje na urzędy opiekun ministrantów, pełnią urzędy do odwołania.

7.  Rodzaje funkcji w niedzielę wyznacza Ceremoniarz Grupy Niedzielnej, a w dni powszednie ministrant najstarszy stopniem lub wiekiem.

8.  Na Służbę Bożą ministrant przychodzi stosownie ubrany /nie służymy w krótkich spodniach/. Ministranci starsi, zaczynając od klasy szóstej szkoły podstawowej, w niedziele, święta, Triduum Paschalne, inne wielkie obchody służą w stroju galowym.

9.  Szaty liturgiczne jak alba czy komża, są poświęcone Bogu, muszą więc być czyste, wyprasowane i porządnie utrzymane.

10.  W zakrystii, w kościele, na terenie kościelnym obowiązuje cisza i spokojne zachowanie.

11.  Na Służbę Bożą przychodzimy najpóźniej 10 minut przed jej rozpoczęciem, chyba, że co innego postanowiono. Czas 10 minut poświęcony jest na dobre przygotowanie liturgii i modlitwę osobistą. Po rozpoczęciu liturgii do ołtarza nie dochodzą spóźnieni.

12.  Ministrant nie pali tytoniu, nie używa alkoholu i narkotyków.

13.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje:

A)  upomnienie

B)  rozmowa z Rodzicami.

C)  zawieszenie na dwa tygodnie. Ministranci zawieszeni nie mogą występować w komży, ale na obowiązkowy dyżur niedzielny ze swoją grupą i dyżur tygodniowy przychodzą do zakrystii i wychodzą do ołtarza bez komży i nie wykonują żadnych funkcji liturgicznych oraz nie mogą wydawać żadnych poleceń innym Ministrantom.

D) brak poprawy spowoduje dyscyplinarne usunięcie z Grupy Ministranckiej

14.  Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez opiekuna ministrantów lub ceremoniarza i precentora.

OBSŁUGA KADZIDŁA

1.  Ministrant kadzidła 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. nakłada węgielki samopalne do metalowej wkładki z kadzielnicy i zapala je; jeśli Msza Św. odprawiana będzie z okadzeniami, należy wszystko przygotować 15 minut wcześniej; jeśli szykuje się kadzidło tylko do nabożeństwa, węgielki wystarczy zapalić 5 minut przed okadzeniami.

2.  Podczas nabożeństw: majowego, czerwcowego, październikowego i innych, nie ma potrzeby zajmowania się kadzielnicą przez całe nabożeństwo, do zakrystii wyjść po kadzielnicę 5 minut przed okadzeniami.

3.  Podczas litanii czy różańca lub modlitw adoracyjnych Ministrant kadzielnicy jest przy ołtarzu i uczestniczy w modlitwach.

4.  Przy używaniu węgielków samopalnych nie ma żadnej potrzeby dłuższego przebywania w zakrystii.

5.  Zabraniam Ministrantowi Łódki wychodzenia do zakrystii. Kadzidło należy przygotować 10 minut przed liturgią uzupełniając jego ilość w łódce.

6.  Po modlitwie po służeniu należy wszystkie paramenty użyte w liturgii wyczyścić i zanieść na ich miejsce utrzymując należyty porządek.

7.  Gdy są używane pelerynki, Ministranci Kadzielnicy i Łódki występują w czerwonych pelerynkach, niezależnie od liturgicznego koloru dnia.

Back to top