Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną ruchu Światło-Życie powstałego z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Polsce w 1973 roku skupiającą małżeństwa sakramentalne.

www.dk.oaza.pl

Formacja

Zasadnicza formacja w Domowym Kościele odbywa się w małżeństwie i opiera się na wprowadzanych w okresie pilotażu  tzw. zobowiązaniach, traktowanych jako dary na drodze jedności małżeńskiej, stanowiących odtąd podstawę formacji. Należą do nich:

  • codzienna modlitwa indywidualna, małżeńska i rodzinna;
  • tzw. namiot spotkania, czyli rozważanie fragmentu Pisma Świętego;
  • dialog małżeński;
  • coroczny udział w rekolekcjach;

Raz w miesiącu odbywa się spotkanie kręgu (jeden krąg składa się z 4-7 małżeństw, z których jedno wybierane jest na okres roku jako tzw. para animatorska) w domach poszczególnych rodzin, by wspólnie - w obecności księdza opiekuna - dzielić się radościami i troskami życia, realizacją zobowiązań, modlić się, pogłębiać wiarę przez rozważanie zagadnień dotyczących chrześcijańskiej tożsamości i duchowości małżeńskiej oraz pomagać sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych.

Back to top