Duszpasterstwo chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla niego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”   (Jk 5, 14-15)


Chorzy, osoby starsze pozostające w domach, objęci są posługą sakramentalną.
W Pierwsze Soboty miesiąca, w godzinach przedpołudniowych, odwiedzamy chorych, by udzielić Komunii św., według potrzeby spowiadać, jak i sprawować sakrament Namaszczenia Chorych. Niekiedy, po wcześniejszym powiadomieniu, wizyta ta odbywa się w Pierwszy Piątek miesiąca. W innym czasie posługę sakramentalną sprawujemy, kiedy taka jest potrzeba. Prośbę o wizytę u osoby chorej, czy starszej, pozostającej w domu, zgłaszamy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub w zakrystii kościoła.


Raz w roku w kościele organizowany jest dzień Chorego, na który składa się Msza św. z udzielaniem sakramentu Namaszczenia, a po niej wspólna agapa. W tym miejscu serdecznie prosimy, by w miarę możliwości i stanu zdrowia , umożliwić poprzez pomoc, osobom chorym, starszym, przybycie do kościoła.

Back to top