Aktualności

Od listopada do maja weekendowe praktyki w naszej parafii odbywa diakon Marcin Parol, który przyjął święcenia 23 października br. w Archikatedrze Warszawskiej z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Aby przybliżyć parafianom naszego diakona przedstawiamy kilka słów autoprezentacji:

Mam na imię Marcin. Mam 30 lat. Pochodzę z miasta Łodzi. Wychowałem się w dużej, katolickiej rodzinie – mam siedmioro rodzeństwa. Przed wstąpieniem do seminarium misyjnego „Redemptoris Mater” byłem harcerzem, grałem na instrumentach perkusyjnych w zespole reggae, planowałem studiować geografię, ale w pewnym momencie, na pielgrzymce do Włoch z moją wspólnotą neokatechumenalną, Pan powołał mnie bym zostawił wszystko, poszedł za Nim i stał się rybakiem ludzi. Przez te lata seminarium Pan mnie uzdrawiał, pokazywał swoją miłość, dając mi wspaniałych i kochających formatorów w seminarium, braci we wspólnocie i katechistów. Pan jest wierny swym obietnicom i powołaniu: 23-go października tego roku zostałem wyświęcony na diakona, a w maju przyszłego roku mam przyjąć Święcenia Kapłańskie. Dziękuję wszystkim za modlitwę, bez której wiem, że nie doszedłbym do tego momentu i polecam się dalszej modlitwie. Do zobaczenia w parafii!

 

Back to top